ყაყაჩო [Papaver] ყაყაჩოსებრთა ოჯახის ერთწლიანი, ორწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების 100-მდე სახეობა. ერთერთი მათგანია საძილე ყაყაჩო [Papaver somniferum] ანუ ხაშხაში. ხაშხაშისაგან ღებულობენ მორფინს, კოდეინს, პაპავერინს და სხვა სამკურნალო საშუალებებს.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012