ემპათია {ბერძნ. empathia – თანაგანცდა} ადამიანის უნარი ჩაწვდეს სხვათა აზრებს, გრძნობებს და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და უთანაგრძნოს მათ.
ერადიკაცია {ინგლ. eradication – აღმოფხვრა, განადგურება, ამოძირკვა, ფესვებიანად ამოღება} სიმსივნური უჯრედის, ბაქტერიის ან ავადმყოფობის სხვა გამომწვევის სრული განადგურება.
ელიმინაცია {ლათ. elimino – გარეთ გამომაქვს} პრეპარატის, მეტაბოლიტების ან მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყოფა ორგანიზმიდან.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012