წელის ტკივილი – ქრონიკული წელის ტკივილის მართვა

      გიორგი გეგელაშვილი

ქრონიკული წელის გახანგრძლივების რისკები  


ფიზიკური ვარჯიში  

ეფექტურია მრავალი კვლევით [1] [2] [3]


არაფესვობრივი ტკივილის გზამკვლევი [American Pain Society - 2009] [4]  

როდესაც პაციენტის მდგომარეობა ჩვეულებრივი მკურნალობით არ უმჯობესდება, ”მრავალ პროფესიულ (მულტიპროფილურ) სარეაბილიტაციო გუნდში” განიხილე შემეცნებით-ქცევითი (”კოგნიტურ-ბიჰევიორული”) მიდგომის საკითხი

არარეკომენდებულია:

პროვოკაციული დისკოგრაფია

ნივთიერების შეყვანა დისკის ბირთვში ტიპური ტკივილის გამოსაწვევად

სტეროიდების შეყვანა ფასეტურ სახსარში

პროლოთერაპია

ირიტაციული მასალის შეყვანა ანთების საპროვოკაციოდ

სტეროიდების ინექცია დისკში.


ოპიოიდები [Cohen SP, 2008]  

ქრონიკული წელის ტკივილის დროს

ზოგჯერ მცირე ხნით ეფექტურია

ხანგრძლივი მკურნალობის ეფექტურობა მტკიცებულებებით არ დასტურდება

ქრონიკული წელის ტკივილის და სხვა არასიმსივნური ტკივილები:

გზამკვლევების უმრავლესობა გვირჩევს ოპიოიდების გამოყენებას, როდესაც ყველა სხვა მეთოდი უშედეგოაკუნთების მომადუნებლები  

ქრონიკული წელის ტკივილის დროს მიორელაქსანტები ნაკლებად ეფექტურია[5]

მიჩვევის რისკის გამო ბენზოდიაზეპინები უმჯობესია სხვა მომადუნებლების უეფექტობისას

ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული ჩვენება და ხანგრძლივობა.


ოპერაციული აქტივობა წელის დისკოგენური სინდრომის დროს [6]  

გაუმართლებლად მაღალია ზოგიერთ ქვეყანაში

5-ჯერ მეტია აშშ-ში ინგლისთან და შოტლანდიასთან შედარებით.


გაჭიანურებული რადიკულოპათიის გზამკვლევი [American Pain Society - 2009]  

განიხილე ეპიდურული სტეროიდული ინექციების საკითხი დისკის თიაქრის დროს

განიხილე ოპერაციის საკითხი დისკოს თიაქრის და უუნარობამდე მისული სპინური სტენოზით გამოწვეული ფეხის ტკივილისას

პოსტოპერაციული შეუპოვარი ტკივილის დროს განიხილე ზურგის ტვინის პირდაპირი სტიმულაციის სიკეთე/ზიანის საკითხი.

 

ლიტერატურა  

[1] Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M, et al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain in working-age adults: a systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine 2001; 26:262-269.

[2] Hayden JA, van Tulder MW, Tomlinson G. Systematic review: strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Ann Intern Med. 2005;142:776-785. Ann Intern Med

[3] Saal JA. Dynamic muscular stabilization in the nonoperative treatment of lumbar pain syndromes. Orthop Rev. 1990;19:691-700.

[4] Chou R, Loeser JD, Owens DK, Rosenquist RW, Atlas SJ, Baisden J. Interventional therapies, surgery, and interdisciplinary rehabilitation for low back pain: an evidence-based clinical practice guideline from the American Pain Society. Spine. May 1 2009; 34(10):1066-77.

[5] Van Tulder MW, Touray T, Furlan AD, Solway S, Bouter LM; Cochrane back review Group. Muscle relaxants for nonspecific low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane collaboration. Spine 2003;1:1978-92.

[6] Low Back Pain and Sciatica Anthony H Wheeler. Pain and Orthopedic Neurology, Charlotte, North Carolina. Nov 5, 2010.

  Copyright 2012