ცენტრალური სენსიტიურობის სინდრომები

გიორგი გეგელაშვილი


Central Sensitivity Syndromes (CSS-s)

ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი

Chronic fatigue syndrome

ფიბრომიალგია

Fibromyalgia

გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი

Irritable bowel syndrome

ქრონიკული მეჯის ტკივილი/პირველადი დისმენორეა

Chronic pelvic pain syndrome/primary dysmenorrhea

ტემპორომანდიბულური ტკივილი

Temporomandibular joint pain

დაძაბული ტიპის თავის ტკივილი

Tension-type headaches

ან დაძაბული ტიპის თავის ტკივილი + შაკიკი

ტრავმის შემდგომი სტრესული ავადმყოფობა

Posttraumatic stress disorder [PTSD]

მომატებული მგრძნობელობა მრავალი ქიმიური ნივთიერების მიმართ

Multiple chemical sensitivity

მოუსვენარი ფეხების სინდრომი

Periodic limb movement disorder/restless legs syndrome

ინტერსტიციული ცისტიტი

Interstitial cystitis

 

  Copyright 2012