როგორ აფასებს ქრონიკულ ტკივილს პაციენტების უახლოესი გარემოცვა ევროპაში

მეგობრები, ოჯახის წევრები, კოლეგები, ექიმები  


წყარო: Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.


  Copyright 2012