ტკივილის კლასიფიკაცია მდებარეობის მიხედვით

      გიორგი გეგელაშვილი

მაგალითები  

თავი

თავის ტკივილი

ცეფალგია, ცეფალალგია, კრანიალგია

სახის ტკივილი

კისერი

ცერვიკალგია

გულმკერდი

გულმკერდის მარცხენა ზედა კვადრანტის ტკივილი

გულის მიდამო, კარდიალგია

მხრები

წინამხარი

ბრაქიალგია

მტევანი (-ები)

ხერხემალი - დორსოპათია

ზურგის ზედა ნაწილი - კისერი - ცერვიკალგია

გულმკერდის უკანა ნაწილი

ზურგის ქვედა ნაწილი (წელი) - ლუმბალგია

გავა - საკრალგია

კუდუსუნი -კოქციგალგია, კოქციგოდინია

მუცელი

მენჯი

მუხლი (-ები)

ტერფები/ქუსლები.

 

  Copyright 2012