პერიფერიული სენსიტიზაციაა

      კახაბერ ჭელიძე

ტრავმის ან/და ანთების შემთხვევაში სტიმულის ზღურბლი ქვეითდება, რაც მანამდე არააქტიური ნოციცეპტორების გააქტივებას იწვევს. „მძინარე ნოციცეპტორების გამოფხიზლება“ სპონტანურ და გამოწვევის ქმედებას განაპირობებს.


ყოველივე ამის შედეგი არის ნოციცეპტიური სტიმულის ინტენსიფიკაცია და გაძლიერებული გადაცემა პირველი რიგის აფერენტულ ნეირონში. აღნიშნული პროცესი კლინიკურად ვლინდება სპონტანური ტკივილის გაჭიანურებით ტრავმისა და დაზიანების ზონაში მტკივნეული სტიმულების არარსებობის მიუხედავად - პირველადი ჰიპერალგეზია.

 


სურათზე: პერიფერიული სენსიტიზაცია

 

  Copyright 2012