შესრულება

რატომ არ მკურნალობენ ქრონიკულ ტკივილს?  

რატომ არ იღებს ქრონიკული ტკივილით შეპყობილი ყოველი მესამე პაციენტი სამკურნალო

საშუალებებს ევროპაში?  


წყარო: Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.


  Copyright 2012