ნეიროპათიული ტკივილი

      გიორგი გეგელაშვილი

წარმომავლობა: ნერვული სისტემის ფარგლები

თავის ტვინი ზურგის ტვინი პერიფერიული
 

მიზეზები

იშემია დემიელინიზაცია ტრავმა ზეწოლა ანთება ინფექცია
 

შედარებები

"დარტყმა" "მახვილის ჩაცემა" "ელექტრო დენის გავლა"
 

ნერვის დისფუნქცია

დასუსხვა დაბუჟება სისუსტე კანის ჰიპერსენზიტიურობა
 

ტკივილის გავრცელება

შესაბამისი სპინური ნერვის მიხედვით

 

ოპიოიდებზე რეაგირება

ნაწილობრივი

 

უკეთესი რეაგირება

ანტიდეპრესანტები

ამიტრიპტილინი

კონვულსანტები

გაბაპენტინი, პრეგაბალინი

ა/არითმიულები

მექსილეტინი

 

განსახილველია

ქირურგიული დეკომპრესია ეპიდურული გაუტკივარება ნერვის ბლოკადა
  Copyright 2012