მცირე დოზა - ხანმოკლე დროით!

არასტეროიდების გვერდითი მოვლენების მართვა: ექსპერტების მიმოხილვა - 2011

გიორგი გეგელაშვილი

ზოგადი წესები  

შეარჩიეთ უმცირესი ეფექტური დოზა

დაკმაყოფილდით მკურნალობის უმცირესი პერიოდით

მოერიდეთ კომბინაციებს:

კ/სტეროიდებთან

ა/კოაგულანტებთან

ასპირინთან (ან სხვა ა/თრომბოციტულ საშუალებებთან)

გამოიყენეთ ”უსაფრთხო” არასტეროიდები:

კოქსიბები

დიკლოფენაკი

აცეკლოფენაკი

იბუპროფენი

ნაკლებად გამოიყენეთ უმაღლესი გასტროტოქსიკური არასტეროიდები

კეტოროლაკი

პიროქსიკამი

კეტოპროფენი

წლულის ანამნეზის შემთხვევაში მკურნალობამდე მოახდინეთ Helicobacter pylori-ის ერადიკაცია.


პრევენციული სტრატეგია  
გულ-სისხლძარღვთა რისკების არარსებობის შემთხვევაში:  

კუჭ-ნაწლავის რისკი არ არის

გამოიყენე არასტეროიდი

პრევენცია საჭირო არ არის

1 ან მეტი კუჭ-ნაწლავის რისკი

კოქსიბი (სტანდარტული დოზა) ან

არასტეროიდი + პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორი ან

არასტეროიდი + მისოპროსტოლი

წლული ანამნეზში

კოქსიბი + პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორი

განახორციელე Helicobacter pylori-ის ერადიკაცია

მოერიდე არასელექციურ არასტეროიდებს.

 

გულ-სისხლძარღვთა ავადმყოფობა ანამნეზში ან რისკები; მათ შორის, 10 წლის განმავლობაში ასპირინის მიღების ისტორია:

1 ან მეტი კუჭ-ნაწლავის რისკი

არასელექციური არასტეროიდი (ნაპროქსენი) + პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორი ან

”კოქსიბი” + პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორი ან

ტრადიციული არასტეროიდი + მისოპროსტოლი

EMEA ზღუდავს ”კოქსიბ”-ების გამოყენებას გულ-სისხლძარღვთა ავადმყოფობის დროს

მოერიდე ”იბუპროფენი + ასპირინის” კომბინაციას

წლულიდან სისხლდენა

მოერიდე ტრადიციულ არასტეროიდებს და კოქსიბებს

მოახდინე Helicobacter pylori-ის ერადიკაცია.


წყარო: Paola Patrignani; Stefania Tacconelli; Annalisa Bruno; Carlos Sostres; Angel Lanas. Managing the Adverse Effects of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Expert Rev Clin Pharmacol. 2011;4(5):605-621. © 2011 Expert Reviews Ltd 

  Copyright 2012