ნეიროტრანსმიტერები

      გიორგი გეგელაშვილი

კლასიფიკაცია  

კლასები

წარმომადგენლები

ამინომჟავები

Alanine • Aspartate • Cycloserine • DMG • GABA • Glutamate • Glycine • Hypotaurine • Kynurenic acid (Transtorine) • NAAG (Spaglumic acid) • NMG (Sarcosine) • Serine • Taurine • TMG (Betaine)

ენდოკანაბინოიდები

2-AG • 2-AGE (Noladin ether) • AEA (Anandamide) • NADA • OAE (Virodhamine) • Oleamide • PEA (Palmitoylethanolamide) • RVD-Hpα • Hp (Hemopressin)

მონოამინები

Dopamine • Epinephrine (Adrenaline) • Melatonin • NAS (Normelatonin) • Norepinephrine (Noradrenaline) • Serotonin (5-HT

პურინები

Adenosine • ADP • AMP • ATP

მიკროამინები

3-ITA • 5-MeO-DMT • Bufotenin • DMT • m-Octopamine • p-Octopamine • m-Tyramine • p-Tyramine • NMT • Phenethylamine • Synephrine • Thyronamine • Tryptamine

სხვა

1,4-BD • Acetylcholine • GBL • GHB • Histamine

 

ფიზიოლოგია  


სურათზე: მონოამინების (ნორეპინეფრინის და სეროტონინის) ფიზიოლოგია.

 

  Copyright 2012