ოპერაციის შემდგომი ტკივილის მართვა

      გიორგი გეგელაშვილი


  Copyright 2012