სომატური ტკივილი

       გიორგი გეგელაშვილი

კუნთ-სახსროვანი ტკივილი  

ნოციცეპტორების ადგილმდებარეობა

კანი კუნთები ძვლები სახსრები ფასციები მყესები
 

ტკივილის რეცეპტორები პასუხობენ გამღიზიანებლებს

სიცხე სიცივე ვიბრაცია ზეწოლა ანთებითი შუამავლები
 

ტკივილის წამომადგენლობის სახეებია

დერმატომული მიოტომული სკლეროტომული
 

ტკივილის მახასიათებლებია

ზუსტი ადგილმდებარეობა გაძლიერება მოძრაობისას გაძლიერება ქსოვილის პალპაციისას
 

ტკივილი პასუხობს ისეთ საშუალებებს, როგორებიცაა

პარაცეტამოლი მეტამიზოლი არასტეროიდები ოპიოიდები
 

შესაძლებელია განხილული იქნას

ფიზიკური თერაპია მანუალური თერაპია ინექციები (ბლოკადა)

 

 

 

  Copyright 2012