ტკივილის კლასიფიკაცია ხასიათის მიხედვით

      გიორგი გეგელაშვილი

მაგალითები  

ყრუ

დამწოლი

მფეთქავი (მოპულსირე)

მწველი

გამჭოლი

დარტყმითი

გასკდომის, გაგლეჯვის სადარი

მჩხვლეტავი, მსუსხავი

მღრღნელი

მწვავე, მჭრელი, ბასრი, მკვეთრად მოხაზული

მბურღავი.

ტკივილის ხასიათის აღწერა

ტკივილის სავარაუდო ტიპი

ყრუ, ძლიერი, მოგზაური, განმგმირავი ტკივილი ნოციცეპტური ტკივილი
მწველი, მჩხვლეტავი, ელექტრული დენის გავლის მსგავსი ტკივილი ნეიროპათიური ტკივილი
მფეთქავი, მოპულსირე ტკივილი ანთებასთან თანხლებული ტკივილი, შაკიკი
კოლიკა, სპაზმი, მოვლითი ტკივილი ვისცერული ტკივილი
"აფექტურად აღწერილი" ტკივილი სომატოფორმული ტკივილი

 

  Copyright 2012