კლასიფიკაცია

პირველადი თავის ტკივილის კლასიფიკაცია  

თავის ტკივილის საერთაშორისო საზოგადოების კლასიფიკაციის (ICDH-II, 2004) მიხედვით

ICDH-II Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. 1st revision (May, 2005). http://ihs-classification.org/en

  Copyright 2012