თავის ტვინში მიმდინარე პროცესები

      კახაბერ ჭელიძე

თავის ტვინში ტკივილის ერთი კონკრეტული ცენტრი არ არსებობს. ტკივილის სიგნალის აღქმაში თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურებია ჩართული.


ტკივილის აღქმა არა მარტო სომატურ სიგნალებზეა დამოკიდებული, არამედ ისეთ იდივიდუალურ ფაქორებზე, როგორიცაა

ეთნიკური წარმოშობა

განათლების დონე

სოციოკულტურული გარმო

ფსიქოლოგიური ფაქტორები.

 

ცხრილი: ტკივილთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური ფაქტორები

ტკივილის ზღურბლის დაქვეითება

ტკივილის ზღურბლის მომატება

შიში რელაქსაცია
მოწყენილობა სიამოვნება
იზოლაცია სიყვარული
შფოთვა ყურადღების გადატანა
უძილობა ძილი

 

სურათზე: თავის ტვინი - ტკივილთან დაკავშირებული სტრუქტურები.

 

  Copyright 2012