ქრონიკული ტკივილი

      გიორგი გეგელაშვილი

ნიდერლანდები, 2011წ  


Malgorzata Bala, Trudy Bekkering, Rob Riemsma, Julie Harker, Frank Huygen, Jos Kleijnen
Epidemiology of chronic pain in the Netherlands, 2011
Kleijnen Systematic Reviews Ltd – York – United Kingdom


პოპულაციური კვლევების ანალიზი

ტკივილის გავრცელება -პრევალენტობა  

წელკავი - 21.2%

დისკოპათიით და ფესვობრივი სინდრომით (რადიკულოპათიით) მიმდინარე წელკავი - ♀=8.3%, ♂=10.3%

მხრის ტკივილი - 15.1%

კისრის ტკივილი - 14.3%

ქრონიკული ტკივილი - 18%

ზომიერი და ძლიერი

მუხლის ოსტეოართრიტი - ♀=13.6%, ♂=10.1%

მენჯ-ბარძაყის სახსრის ოსტეოართრიტი - ♀=9,6%, ♂=3.9%

რევმატოიდული ართრიტი - ♀=4,6%, ♂=1.6%

ცენტრალური რეგიონული ტკივილის სინდრომი CRPS – 5.2%


ტკივილით ავადობა (ინციდენტობა) წელიწადში ყოველ 100,000 მოსახლეზე  

ნეიროპათია - 820

იშიასი -210.4

დიაბეტური ნეიროპათია - 72.3

ჰერპესის შემდგომი ნევრალგია - PHN - 41.8

სამწვერა ნერვის ნევრალგია - 28.9

ფანტომური ტკივილი - 2.2

ცენტრალური რეგიონული ტკივილის სინდრომი - CRPS - 26.2


თვითმკურნალობის სიხშრე  

წელკავის მიზეზით მოსახლეობის მხოლოდ 20% მიმართავს სამკურნალო დაწესებულებას.

სამედიცინო სერვისებიდან წელკავით დაავადებულები 30-40%-ში ირჩევენ ოჯახის ექიმს.

სხვა კუნთ-სახსროვანი ავადმყოფობით დაავადებულები 40-50%-ში ირჩევენ ოჯახის ექიმს.

ცენტრალური რეგიონული ტკივილის სინდრომით - CRPS დაავადებულებისთვის ოჯახის ექიმი პირველი პროფესიონალი ექიმია, ვისაც მიმართეს 60%-ზე მეტ შემთხვევაში.


  Copyright 2012