გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი

      კახაბერ ჭელიძე

ეპიდემიოლოგია  

გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის გავრცელება (გავრცელებადობა, პრევალენტობა)

ბავშვებში 15%

ზრდასრულებში 20-44%

♀:♂ =1.5:1


ეტიო-პათოგენეზი  

ავადმყოფობის ეტიოლოგია დაუდგენელია. შესაძლო პათოგენეზური მექანიზმებია:

ვისცერული ჰიპერალგეზია

ნაწლავთა მოტორიკის დარღვევა

ავტონომური ნერვული სისტემის დისფუნქცია

ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვევა

ფსიქოსომატური დარღვევები.


სიმპტომები  

მუცლის გავრცელებული ტკივილი (დიფუზური აბდომინალგია)

გაზების დაგროვება (მეტეორიზმი)

არარეგულარული და დაუკმაყოფილებელი დეფეკაცია

ნაწლავების მოქმედება შემდგომი შეღავათის ან არასრული დეფეკაციის შეგრძნებით.


სიმპტომების მიხედვით გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი შეიძლება დაიყოს შემდეგ ტიპებად:

დიარეა-დომინანტური

ყაბზობა-დომინანტური

მეტეორიზმ/ტკივილ-დომინანტური

მუცლის შებერვითა და გაზების დაგროვებით.


დიაგნოზი  

დიაგნოზი დგინდება ტიპური სიმპტომატიკის საფუძველზე და სხვა სომატური დაავადებების გამორიცხვით.


სიმპტომური დიაგნოსტიკა:  

რომი II-ის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები

DGVS (German Society for Visceral Surgery) დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები


გამორიცხვის ტესტები:  

სისხლის ანალიზი

განავლოვანი ტესტები

შარდის ანალიზი

კოლონოსკოპია

ულტრაბგერითი კვლევა (სონოგრაფია).


რომიII-ის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები  

მუცლის ტკივილი ან დისკომფორტი ბოლო 12 კვირის მანძილზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც არ არის განპირობებული სტრუქტურული და ბიოქიმიური პროცესებით. აუცილებელია ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, სულ მცირე, ორი კრიტერიუმის არსებობა:

დეფეკაციის შემდგომი შეღავათის არქონა

სიმპტომატიკის დაწყება დეფეკაციის სიხშირის ცვლილებით

განავლოვანი მასების კონსისტენციის ცვლილება.


DGVS (German Society for Visceral Surgery) დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები  

მუცლის ტკივილი შეუღლება დეფეკაციასთან, რომლის შემდეგაც ტკივილის ინტენსივობა იკლებს ან ქრება. დეფეკაციის ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლებიდან სულ მცირე ორის ცვლილება:

სიხშირე

კონსისტენცია

გაძნელებული დეფეკაცია, არასრული დეფეკაციის შეგრძნება

ლორწოს გამოყოფა.


ხშირია მუცლის შებერვისა და დაჭიმვის შეგრძნება.


მართვა  
არამედიკამენტური თერაპია  

დიეტა

ფსიქოთერაპია

ჰიპნოზი

კოგნიტიურ-ქცევითი თერაპია

ფსიქოდინამიკური თერაპია.


ფარმაკოთერაპია  

საფაღარათოები

5-HT4 რეცეპტორის პარციალური აგონისტი

ტეგასეროდი

ანტიდიარეული

ლოპერამიდი

ქოლესტირამინი

5-HT3 რეცეპტორის ინჰიბიტორები

ონდანსეტრონი

ალოსტერონი

ანტისპაზმური საშუალებები (სპაზმოლიტიკები)

ანტიდეპრესიული საშუალებები

ტცა - ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები

სუმსი - სეროტონინის უკუმიტაცების (უკუშთანთქმის) სელექციური ინჰიბიტორები.

 

  Copyright 2012