სიმპათიკური ტკივილი

      გიორგი გეგელაშვილი

ყველაზე ნაკლებად გასაგები ტკივილის სახეობა

შეიძლება იყოს ნერვული ტკივილის სახეობა, რომელსაც აძლიერებს სიმპათიკური აქტივობა არა აქვს სპეციფიკური რეცეპტორები

 


მთავარი ნიშანი

ალოდინია

 


მკურნალობა

ფიზიოთერაპია სიმპათიკური ნერვის ბლოკადა ა/დეპრესანტები ა/კონვულსანტები

 


ცუდი პროგნოზი მკურნალობის გარეშე

  Copyright 2012