ტკივილის სამკურნალო ადიუვანტები

      გიორგი გეგელაშვილი

ტკივლის სამკურნალო დამხმარე საშუალებები – ადიუვანტები (Co-analgesics) ანუ ”პოტენციატორები” პირველადი ფარმაკოლოგიური მოქმედებით და ფარმაკოთერაპიული დანიშნულებით თავისთავად არ წარმოადგენენ ტკივილგამაყუჩებლებს, მაგრამ გამოიყენება ტკივილის მკურნალობაში. [1]


ტკივილის ადიუვანტების (შემდგომში ”ადიუვანტები ”) გამოყენება ეფუძნება ტკივილის პათოფიზიოლოგიურ მექანიზმს. ადიუვანტები ინიშნება დამოუკიდებლად ან ”ნამდვილი” ტკივილგამაყუჩებლების ეფექტის გასაძლიერებლად (მათთან ერთად).


ძირითადი ადიუვანტებია  

ანტიდეპრესიული საშუალებები

ანტიდეპრესანტები

კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

ანტიკონვულსანტები

ალფა-2 რეცეპტორის აგონისტები

α2-აგონისტები

კორტიკოსტეროიდები

სტეროიდები, გლუკოკორტიკოიდები

კალციუმის მეტაბოლიზმის დამარეგულირებელი საშუალებები

კალციუმის რეგულატორები

კალციუმის არხის ბლოკერები

Ca-ბლოკერები

ცენტრალური მოქმედების კუნთის მომადუნებელი საშუალებები

მიორელაქსანტები

ბენზოდიაზეპინური ტრანკვილიზერები

ბენზოდიაზეპინები

სპაზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

ანტისპაზმური, ”სპაზმის მომხსნელი”, ”სპაზმოლიზური” პრეპარატები

NMDA-ანტაგონისტები.

 

ლიტერატურა  

[1] Beaulieu P. Pharmacology of pain. Seattle, WA: IASP Press, International Association for the Study of Pain, 2010. xiv, 622. ISBN: 0931092787. Available from: www.worldcat.org/oclc/465378728.

  Copyright 2012