წელის ტკივილი - რისკები და ეჭვები

      გიორგი გეგელაშვილი

ინფექციის რისკები  

ნარკოტიკის ინექციის გზით მოხმარება

იმუნოსუპრესია

შარდის გზების ინფექცია

აქტიური ტუბერკულოზი

ტუბერკულოზი ანამნეზში.


სიმსივნის რისკები  

სიმსივნის რისკები

50 წელზე მეტი ასაკი

ონკოლოგიური ანამნეზი

აუხსნელი წონაში კლება (>4კგ 6 თვეში)

მიუხედავად მკურნალობისა წელის ტკივილის გაგრძელდა >6 კვირა.


ეჭვი ორგანულ ნევროლოგიურ სინდრომზე  

ჩივილები ფეხების სისუტეზე ან დაბუჟებაზე

წელის რადიკულოპათია

ფესვზე ან განგლიებზე ზეწოლის ან ირიტაციის ნიშნები

ბარძაყის ან წვივის სხვადასხვა ხარისხით ტკივილი

მგრძნობელობის მოშლა

სისუსტე

რეფლექსების შეცვლა

დიზესთეზია

პარესთეზია

წელის ზედა ფესვის ჩართვა სავარაუდოა, როდესაც

ტკივილის გავრცელებულია L2, L3, L4 დერმატომებში

სისუტე ან რეფლექსები შეესაბამება დონეს

95%-ში გვხვდება L4-5, L5- S1 დონე L5, S1 ფესვების დაზიანება.


ეჭვი რაშის კუდის სინდრომზე  

შარდის შეუკავებლობა

ახლად აღმოცენებული

შარდის შეკავება

შარდის შეკავების გარეშე რაშის კუდის სინდრომის ალბათობა 1-ზე ნაკლებია 10.000 შემთხვევიდან

ნევროლოგიური სიმპტომატიკა

„უნაგირის“ ანესთეზია

ცალმხრივი ან ორმხრივი იშიასი

სენსორული და მოტორული დეფიციტი

ლასეგის ნიშანი.

  Copyright 2012