ჟენშენი {ჩინ., Panax ginseng – „სიცოცხლის ფესვი“, „ადამიანი-ფესვი“} მრავალწლიანი სამკურნალო ბალახოვანი მცენარე. შეიცავს ცხიმოვან მჟავებს, ლერწმის შაქარს, ფისებს, B1 და B2 ვიტამინებს, ფოსფორს, გოგირდს, მიკროელემენტებს, მთრიმლავ ნივთიერებებს. ჟენ-შენისგან დამზადებულ პრეპარატებს იყენებენ მედიცინაში, როგორც მასტიმულირებელ და ტონუსის მომცემ საშუალებას.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012