ჰედის ზონები ადამიანის სხეულის ზედაპირის ვისცერო-სომატური წარმომადგენლობითი ველები. პირველი აღმწერელი: ინგლისელი ნევროლოგი Sir Henry Head (1861 - 1940). თანაავტორი: William Halse Rivers Rivers (1864 – 1922) - ინგლისელი ფსიქიატრი და ნევროლოგი.
ჰემიპლეგიური შაკიკი შაკიკის იშვიათი ფორმა, როდესაც ვითარდება კიდურების დამბლა. შემთხვევათა დაახლოებით ნახევარში დასტურდება ავადმყოფობის მემკვიდრული ბუნება.
ჰიპერალგეზია ჩვეულებრივი ტკივილის გამომწვევი ზეზღურბლოვანი სტიმული იწვევს მომატებულ, უჩვეულო რეაქციას. კლინიკური ტერმინია და არ მიუთითებს მექანიზმზე.
ჰიპერესთეზია მგრძნობელობის მომატება სტიმულზე, გარდა სპეციფიკური მგრძნობელობისა. გულისხმობს როგორც ზღურბლის დაქვეითებას, ასევე მომატებულ რეაქციას ნორმალურ გამღიზიანებელზე.
ჰიპოესთეზია სტიმულის შეგრძნების დაქვეითება (გარდა სპეციფიკური გამღიზიანებლისა).
ჰიპერპათია სტიმულის, განსაკუთრებით განმეორებადი სტიმულების საპასუხოდ განვითარებული სინდრომი, რომელიც გულისხმობს არანორმალურ ტკივილის რეაქციას ზღურბლის მომატების პარალელურად.
ჰიპოალგეზია ტკივილის ჩვეულებრივ სტიმულზე შემცირებული პასუხი. ჰიპოესთეზიის ერთერთი ფორმა.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012