მანიშნებელი სიმპტომები ფიზიოლოგიური ფუნქციების ცვლილებები, რომლებიც გვხვდება შეტევის წინმსწრებ ფაზაში აურამდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თავის ტკივილამდე (ასეთის არსებობის და აურის არარსებობის შემთხვევაში) 2-48 საათით ადრე.
მედიკამენტური მკურნალობის უსაფრთხოება შემთხვევითი დაზიანებებისგან დაცულობა წამლით მკურნალობის პროცესში; ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ წამლის გამოყენებისას განვითარებული არასასურველი მოვლენების თავიდან აცილებას ან გამოსწორებას - /AHA & HRET & ISMP, 2002/.
მენინგიტი თავის ტვინის გარსების ანთება. დიაგნოზის დადასტურება შესაძლებელია მხოლოდ ხერხემლის გაჩხვლეტით, თავ-ზურგტვინის სითხის აღებით და მისი ანალიზით. ახასიათებს ტემპერატურის მომატება, კისრის კუთების რიგიდობა და თავის ტკივილი. წარმოშობით შეიძლება იყოს ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი.
“მენზესური თავის ტკივილი” თავის ტკივილი, რომელიც უპირატესად მენსტრუაციას ანუ მენზესს უკავშირდება. ასეთი თავის ტკივილი უპირატესად დაძაბული ტიპისაა, თუმცა არ არის გამორიცხული სხვა პირველად თავის ტკივილის არსებობაც.
“მენზესური შაკიკი” არ არის დამოუკიდებელი ავადმყოფობა. მიანიშნებს შაკიკის რომელიმე ფორმის შეტევების კავშირს მენზესთან.
მოზარდი 10-18 წლის ასაკის ადამიანი.
მტკივნეული ანესთეზია [Anesthesia dolorosa] ტკივილი, რომელიც წარმოიშვება სამედიცინო მიზნით ან ავადმყოფობის შედეგად სხეულის ნაწილის გაუტკივარების შედეგად.
მუდმივი ტკივილი გახანგრძლივებული ტკივილის შეგრძნება, რომელიც არის ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული შეცნობილ ავადმყოფურ პროცესთან.
მფეთქავი ტკივილი მოპულსირე ტკივილი ანუ პულსაციის სადარი შეგრძნება; ტკივილი, რომელიც გულისცემას ემთხვევა.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012