ნარჩენი ტკივილი გაღიზიანების შემდგომი შეგრძნება, როდესაც ტკივილი გაცილებით ხანგრძლივია, ვიდრე თავად სტიმული, კვალის რეაქცია, შეგრძნების შემდგომი ტკივილი.
“ნაყინის შაკიკი” ცივი საკვების ან სასმელის ენის ძირზე ზემოქმედებისას შეიძლება განვითარდეს ძლიერი თავის ტკივილი, რასაც ზოგჯერ “ტვინის გაყინვასაც” უწოდებენ. ჩვეულებრივ, გრძელდება 5 წუთი. თუ ადამიანი დაავადებულია შაკიკით, ნაყინმა, მაცივრის წყალმა ან სხვა ცივმა პროდუქტების მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს შაკიკისთვის დამახასიათებელი შეტევის პროვოცირება.
ნევრალგია ტკივილი ნერვის (-ების) გავრცელების არეში. აუცილებელი არ არის იგი პაროქსიზმული ხასიათის იყოს.
ნევრიტინერვის (-ების) ანთება.
ნეიროგამოსახვა თავის ტვინის ინსტრუმენტული კვლევის მეთოდები: კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT), მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა (MRI), მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია (MRA), მაგნიტურ-რეზონანსული ვენოგრაფია (MRV), თავის ტვინის სისხლძარღვთა ანგიოგრაფია (CA), თავის ტვინის სისხლძარღვთა კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული ანგიოგრაფია (CTA).
ნეიროგენული ტკივილი პერიფერიული ან ცენტრალური ნერვული სისტემის მიერ წამოწყებული ან მისი დაზიანებით, დისფუნქციით, ტრანზიტორული პერტრუბაციით განპირობებული ტკივილი.
ნეიროპათია ფუნქციური ან ორგანული დაზიანება: ერთი ნერვის - მონონეიროპათია; რამოდენიმე ნერვის - მრავლობითი მონონეიროპათია; დიფუზურად და ორმხრივად მრავალი ნერვის - პოლინეიროპათია. ნევრიტი ნეიროპათიის ერთ-ერთი ფორმაა.
ნეიროპათიული ტკივილი ტკივილი, რომელიც აღმოცენდება ცენტრალური ან პერიფერიული სომატოსენსორული სისტემის დაზიანების ან ავადმყოფობის შედეგად.
ნეიროპათიული ტკივილის აღწერა “გამკრავი”, “მჩხვლეტავი”, “შეტევითი”, “მწველი”, ”მტანჯველი”, ”დამაუძლურებელი”, ”დამქანცველი”, ”გამომფიტავი” შეგრძნება.
ნერვული მილის დეფექტები Spina bifida, ანენცეფალია, ენცეფალოცელე, მენინგოცელე, მენინგომიელოცელე, მენინგოენცაფალოცელე.
ნიტრატები და ნიტრიტები ნიტრატები გამოიყენება გულის იშემიური ავადმყოფობის სამკურნალოდ. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ნიტრატია ნიტროგლიცერინი. ნიტრიტებს ხორცის პროდუქტების დასამზადებლად იყენებენ. ნიტრატები და ნიტრიტები იწვევენ თავის ტკივილს. შაკიკით დაავადებულ ადამიანებში კი - შაკიკის პროვოცირებას. აქედან წარმოიშვა სამედიცინო ჟარგონი “სოსისის შაკიკი”.
ნოციცეფცია დამაზიანებელი სტიმულის კოდირების ნერვული პროცესი. მან შეიძლება გამოიწვიოს ავტონომიური (წნევის მომატება) ან ქცევითი (მოცილების რეაქცია ან ნოციფენსური ქცევა - კომპლექსური დაცვითი ქმედებები) ცვლილებები და არ არის აუცილებელი ამ დროს ტკივილის აღმოცენება.
ნოციცეპტორი მაღალი ზღურბლის პერიფერიული სენსორული რეცეპტორი, რომელსაც შესწევს უნარი სხვადასხვა დამაზიანებელი მოვლენა აღიქვას და გარდაქმნას კოდირებულ ნერვულ იმპულსად.
ნოციცეპტური ნეირონი სომატოსენსორული ნერვული სისტემის ცენტრალური ან პერიფერიული ნეირონი, რომელიც მონაწილეობას იღებს დამაზიანებელი სტიმულის კოდირებაში.
ნოციცეპტური ტკივილი ნოციცეპტორის გააქტივების შედეგად აღმოცენებული ტკივილი. დაზიანება, ჩვეულებრივ არანერვულ ქსოვილში მიმდინარეობს, მაგრამ მეორად ზემოქმედებას ახდენს ტკივილის რეცეპტორებზე.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012