ჯგუფური (კლასტერული) თავის ტკივილი გამწვავების დროს შეტევები ყოვედღიური ან დღეში რამოდენიმეა, შემდეგ _ “მიიძინებს” და ჩერდება ანუ დაჯგუფებული ტკივილი (კლასტერი) მონაცვლეობს სრულიად უტკივილო პერიოდებთან.
ჯგუფური (კლასტერული) თავის ტკივილის რემისია დრო, რომლის განმავლობაში ჯგუფური (კლასტერული) თავის ტკივილები ქრება სპონტანურად და არ განახლდება მიუხედავად ალკოჰოლის ან ნიტროგლიცერინის მიღებისა. ჩვეულებრივ, რემისიად თვლიან, თუ შეტევა არ განვითარდა, სულ მცირე, ერთი თვის განმავლობაში.
ჯგუფური (კლასტერული) თავის ტკივილის შეტევა ჯგუფური (კლასტერული) თავის ტკივილის ეპიზოდი, რომელიც გრძელდება 15-დან 180 წუთამდე
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012