პარაცეტამოლი ცენტრალური მოქმედების ტკივილგამაყუჩებელი და სიცხის დამწევი გავრცელებული საშუალება. პრაქტიკულად არა აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება.
პარესთეზია სპონტანური ან გამოწვეული არანორმალური შეგრძნება. დიზესთეზიისაგან განსხვავებით არ არის გამოკვეთილად უსიამოვნო შეგრძნება.
პაციენტთა უსაფრთხოება ჯანმრთელობის მართვის უსაფრთხოება; ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებთან დაკავშირებული რისკების და შეცდომების გამოვლენა, ანალიზი და მართვა პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური, სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და პალიატიური მზრუნველობის ღონისძიებების ხარისხის გაზრდის, ზიანის შემცირების და უსაფრთხოების მიზნით.
პერიფერიული სენსიტიზაცია ნოციცეპტორების გაღიზიანების ზღურბლის დაქვეითებით განპირობებული არაადეკვატურად მომატებული პასუხი.
პოლიპრაგმაზია პრეპარატების არაგონივრულად დიდი რაოდენობით გამოყენება
პროვაიდერი [სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი] სამედიცინო საქმიანობის სამართალსუბიექტი, ლიცენზირებული ან სხვაგვარად ავტორიზებული ინდივიდი, ან სამართალსუბიექტი, რომელსაც კანონის შესაბამისად შეუძლია განახორციელოს სამედიცინო მომსახურება.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012