დამყოლობა (პაციენტის) [ინგლ. compliance - დამყოლობა, თანხმობა, ხათრიანობა] სამედიცინო რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის მაჩვენებელი. “ჯანმრთელობის სერვისის მიმწოდებლის რეკომენდაციების (მედიკამენტების მიღება, დიეტის დაცვა, ცხოვრების სტილის ცვლილება) შესრულების ქცევითი აქტივობის საზომი” - /ჯანმო/. ბოლო დროს ”დამყოლობა” თანდათან ჩაანაცვლა ტერმინებმა: "მიმდევრობა", ”შესრულება”, ”სამედიცინო რჩევების შესრულება”, "სამედიცინო რეკომენდაციათა შესრულების ხარისხი" {adherence – ერთგულება, თავდადებულობა; concordance - თანხმობა; შესაბამისობა}.
დამაზიანებელი სტიმული ქსოვილის მიმდინარე (აქტიური, რეალური) ან მოსალოდნელი (პოტენციური) დამაზიანებელი მოვლენა.
დამხმარე ტკივილგამაყუჩებელი [ადიუვანტი, ადიუვანტურიგამაყუჩებელი] პრეპარატი, რომელიც ჩვეულებრივ არ არის მოწოდებული ტკივილის გამაყუჩებლად, მაგრამ გარკვეული მდგომარეობის დროს ეფექტურია მისი ტკივილის სამკურნალოდ გამოყენება.
დემენცია ტვინის ორგანული დაავადების შედეგად განვითარებული ჭკუასუსტობა. ორგანული ბუნების ინტელექტუალური მდგომარეობის ქრონიკული გაუარესება, რაც გავლენას ახდენს ადამიანის სოციალურ თუ სამსახურებრივ ნორმალურ ფუნქციონირებაზე.
დიზესთეზია სპონტანური ან გამოწვეული არასასიამოვნო არანორმალური შეგრძნება (ჰიპერალგეზია, ალოდინია). პარესთეზიისგან განსხვავებით ყოველთვის არასასიამოვნოა.
დოლორიმეტრი ტკივილის გასაზომი მოწყობილობა
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012