ხაშხაში [Papaver somniferum – საძილე ყაყაჩო] ყაყაჩოსებრთა ოჯახის სახეობა. ხაშხაშისაგან ღებულობენ მორფინს, კოდეინს, პაპავერინს და სხვა სამკურნალო საშუალებებს.
ხრტილი [ბერძნ., Chondros] შემაერთებელი ქსოვილის ერთ-ერთი სახე. შეიცავს განსაკუთრებულ ორგანულ ნივთიერებას – ქონდრინს. ხრტილის შემადგენელი უჯრედებია ქონდროციტები და ქონდრობლასტები. განასხვავებენ ხრტილოვანი ქსოვილის 3 სახეს – ჰიალინურს, ბოჭკოვანსა და ელასტიკურს.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012