ონკოლოგიური ანამნეზი ავთვისებიანი სიმსივნის დადასტურებული არსებობა პაციენტის სამედიცინო ისტორიის ადრეულ ან მიმდინარე პერიოდში; ასევე, ყველა ის გართულებები ან შეცვლილი ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიმსივნის მკურნალობისთვის გამოყენებულ ქიმიოთერაპიულ, რადიოთერაპიულ ან ქირურგიულ მეთოდებთან.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012